Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ: Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

Το AMERICAN MEDICAL CENTER σας προσκαλεί σε εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΚΥ.Σ.ΑΝ) την Δευτέρα 16/10/2017 ώρα 10:00 – 12:00 με στόχο την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Η 16η Οκτωβρίου 2017 έχει καθοριστεί απο το European Resuscitation Council ως μέρα ενημέρωσης για την καρδιακή ανακοπή σε όλη την Ευρώπη και το φετινό σύνθημα είναι « Η κοινότητα σώζει ζωές ». Το ΚΥ.Σ.ΑΝ το οποίο έχει συνάψει επιστημονικό σύμφωνο συνεργασίας με το European Resuscitation Council, διενεργεί σειρά εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα ΚΑΡΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  www.kysan.org