Καινοτόμο μέθοδο για τη θεραπεία του γαστρεντερικού καρκίνου εφαρμόζει το AMC

Το American Medical Center, προσηλωμένο στο όραμά του για προσφορά ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής και ακολουθώντας τις εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής, πρωτοπορεί και στη θεραπεία του καρκίνου, με την εφαρμογή μιας ακόμα εξειδικευμένης μεθόδου, της Υπέρθερμης Διεγχειρητικής Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας (HIPEC).

Η καινοτόμος μέθοδος HIPEC που έχει προσθέσει το AMC στη θεραπευτική του φαρέτρα, βοηθά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του γαστρεντερικού και των άλλων ενδοκοιλιακών οργάνων και εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση της Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής που συνίσταται στην εκτομή των καρκινικών όγκων, δηλαδή τον πλήρη καθαρισμό της κοιλίας από κάθε ορατή νόσο.

Η πρωτοποριακή μέθοδος της Υπέρθερμης Διεγχειρητικής Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας, διενεργείται σε ασθενείς του American Medical Center σε συνεργασία με τον Επιστημονικό συνεργάτη του Κέντρου Δρα Απόστολο Τέντε Χειρουργό – Ογκολόγο με εξειδίκευση στην περιτοναϊκή κακοήθεια.

Η Υπέρθερμη Διεγχειρητική Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία (HIPEC), βασίζεται στη θερμότητα και στη διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας στους 42.5 – 430C στην κοιλιά, ώστε να επιτυγχάνεται η καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, χωρίς να παραβλάπτεται η ακεραιότητα των φυσιολογικών κυττάρων του σώματος.

Η Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία διαρκεί 30 έως 90 λεπτά, ανάλογα με το χορηγούμενο ή τα χορηγούμενα φάρμακα και η τεχνική αυτή έχει ελάχιστες παρενέργειες, καθώς απορροφάται πολύ αργά στη συστηματική κυκλοφορία, ενώ συγχρόνως αποβάλλεται από τον οργανισμό.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου HIPEC, σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία και την ογκολογική χειρουργική, που εφαρμόζονται με πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας στην Ογκολογική Μονάδα του American Medical Center, συγκλίνουν σε μία σημαντική επαύξηση του θεραπευτικού οφέλους για τον ασθενή και δικαίως καθιστούν τη θεραπευτική αυτή τεχνική, ως ένα ακόμα πυλώνα στη θεραπεία του καρκίνου.