Μεγάλη Διάκριση για Κύπριο Καρδιολόγο

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης απονεμήθηκε πιστοποίηση ανωτέρων σπουδών στην Καρδιακή Ανεπάρκεια στον καρδιολόγο του American Medical Center/American Heart Institute, Δρ.  Βασίλειο Μπαρμπέρη.  Ο Δρ. Μπαρμπέρης είναι ο πρώτος καρδιολόγος της Κύπρου στον οποίο απονέμεται η πιστοποίηση αυτή.

Η απονομή έγινε από τον πατριάρχη της Καρδιολογίας καθηγητή Eugene Braunwald και το ηγετικό δίδυμο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας,  καθηγητές Γεράσιμο Φιλιππάτο και Frank Ruschitzka.

Η ανωτέρω πιστοποίηση αποτελεί τίτλο εξειδίκευσης στην καρδιακή ανεπάρκεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απονέμεται κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης διετούς μετεκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Στο πρόγραμμα δίδαξαν  παγκοσμίου φήμης ειδήμονες του χώρου και ολοκληρώθηκε με τη διενέργεια εξετάσεων και παρουσίασης κλινικών περιστατικών.