Ιατρική Επιτυχία: Επείγουσα Ολική Οισοφαγεκτομή σε Κύπριο ασθενή με ρήξη οισοφάγου και απειλητική για τη ζωή μεσοθωρακίτιδα

Μεγάλη ιατρική επιτυχία αποτέλεσε η επιτυχής έκβαση επείγουσας ολικής οισοφαγεκτομής σε Κύπριο ασθενή με ιατρογενή ρήξη οισοφάγου και μεσοθωρακίτιδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο American Medical Center από τον διακεκριμένο  Έλληνα Χειρουργό, Δρ Εμμανουήλ Ζαχαράκη.

Η ασθενής διεκομίσθη στο American Medical Center μετά από αναζήτηση του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου για εύρεση εξειδικευμένου Κέντρου στη Χειρουργική Οισοφάγου, προκειμένου να αναλάβει την περίπτωση μιας ασθενούς που νοσηλευόταν στο δημόσιο Νοσοκομείο Λευκωσίας με ιατρογενή ρήξη οισοφάγου. Είχε προηγηθεί στην ασθενή ενδοσκοπική διαστολή χρόνιου προβλήματος αχαλασίας οισοφάγου που οδήγησε στη δυνητικά θανατηφόρο αυτή επιπλοκή.

Η επιμόλυνση του χώρου του μεσοθωρακίου αποτελεί μία σοβαρή κατάσταση με θνητότητα που ξεπερνά πολλές φορές και το 50%. Μεταξύ των αιτιολογικών παραγόντων οι συχνότερα ενοχοποιούμενοι είναι: κακώσεις και ρήξεις του οισοφάγου και του τραχειοβρογχικού δένδρου καθώς και επεμβάσεις στον θώρακα μέσω στερνοτομής. Η συχνότητα ιατρογενούς διατρήσεως του οισοφάγου ανέρχεται σε 1 περίπτωση για κάθε 10.000 ενδοσκοπήσεις.

Η εντόπιση της βλάβης, το μέγεθος της και το πόσο έγκαιρα γίνεται η διάγνωση και η αντιμετώπιση είναι στοιχεία σημαντικά για την έκβαση των πολύ σοβαρών αυτών περιστατικών. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική σε περιπτώσεις με μικρή ρήξη, ενώ σε περιπτώσεις με μεγάλη ρήξη, έξοδο σκιαστικού και εγκατεστημένη μεσοθωρακίτιδα, η χειρουργική αντιμετώπιση είναι επιβεβλημένη. Αυτή συνήθως περιλαμβάνει απλή συρραφή της ρήξης αλλα σε περιπτώσεις με υποκείμενη παθολογία του οισοφάγου όπως στην περίπτωση αυτής της ασθενούς, ενδεδειγμένη χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί η ολική αφαίρεση του οισοφάγου και αντικατάσταση με σωληνωτό κρημνό στομάχου που αναστομώνεται στον τράχηλο. Η ολική οισοφαγεκτομή είναι μια πολύωρη και ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση που απαιτεί προσπέλαση ταυτόχρονα απο την κοιλία, τον θώρακα και τον τράχηλο, και προυποθέτει εξειδίκευση και εκτεταμένη εμπειρία του χειρουργού για την επιτυχή έκβαση αυτής, ιδιαίτερα σε επείγουσες περιπτώσεις.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Η ασθενής μας χειρουργήθηκε από τον Δρ Εμμανουήλ Ζαχάρακη και τους συνεργάτες του σε διάστημα λιγότερο των 24 ωρών από την ρήξη του οισοφάγου, εξήλθε απο το American Medical Center μετά από 10 ημέρες δίχως επιπλοκές, και μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες επέστρεψε πλήρως στις καθημερινές της δραστηριότητες και την εργασία της.

Λόγω της δύσκολης θεραπευτικής προσέγγισης αυτών των περιστατικών και της πολυπλοκότητας των χειρουργικών επεμβάσεων που την συνοδεύουν, η αντιμετώπιση αυτων των ασθενών πρέπει να γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα από εξειδικευμένους ιατρούς, εκ των οποίων και το American Medical Center, καθιστώντας το πλέον αναγνωρισμένο κέντρο χειρουργικής οισοφάγου στην επικράτεια της Κύπρου και όχι μόνο.

Ο Δρ. Εμμανουήλ Ζαχαράκης MD PhD FRCS (Eng), Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Imperial College London, είναι Διευθυντής Χειρουργικής Ανώτερου Πεπτικού ΙΑΣΩ General στην Αθήνα & Συνεργάτης-Χειρουργός της Κλινικής ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ στη Θεσσαλονίκη και του American Medical Center στην Λευκωςία .Εργάστηκε για 9 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου και διετέλεσε Διευθυντής Χειρουργικής Οισοφάγου-Στομάχου στο Νοσοκομείο St Mary’sHospital του Λονδίνου. (www.zacharakis-surgery.gr)