Νέα δεδομένα για τη θεραπεία του καρκίνου στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας

Νέα δεδομένα κλινικών δοκιμών που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων (ESMO) στην Κοπεγχάγη, καταδεικνύουν ότι η ανοσοθεραπεία είναι σαφώς καλύτερη από τη χημειοθεραπεία, όταν χρησιμοποιείται ως θεραπεία πρώτης γραμμής του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC), καθώς και ως προ-εγχειρητική θεραπεία.

Σύμφωνα με τον Δρα Γιώργο Άστρα Ογκολόγο του American Medical Center, ο οποίος συμμετείχε στο Συνέδριο, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία πρώτης γραμμής (ORR) που ανέρχεται στο 45%, είναι πολύ υψηλό και αυτό δείχνει ότι η συγκεκριμένη θεραπεία θα επικρατήσει έναντι των χημειοθεραπειών σε πολλές μορφές καρκίνου, καθώς η ανοσοθεραπεία προσφέρει καλύτερο ποσοστό επιβίωσης και λιγότερες παρενέργειες.

Αυτά τα ευρήματα, επισημαίνει Δρ. Άστρας, υποδεικνύουν ότι η ανοσοθεραπεία, είναι τώρα ένα νέο πρότυπο θεραπείας κατά του καρκίνου του πνεύμονα, καθώς και του μελανώματος και όπως δείχνουν και μικρότερες κλινικές δοκιμές φαίνεται να έχει δράση και σε άλλα είδη καρκίνου.

Οι δυο πρώτοι ασθενείς που έλαβαν ανοσοθεραπεία στην Κύπρο αναφέρει ο Δρ. Άστρας, ήταν ασθενείς του American Medical Center και ο πρόσφατος αξονικός τομογράφος κατέδειξε μείωση του καρκίνου κατά 40%.