Νέα πρωτοποριακή τεχνική για αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γονάτων

Μια νέα επαναστατική χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γονάτων, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, διενεργείται με επιτυχία στο American Medical Center (AMC).

Η αρθρίτιδα των γονάτων είναι πάθηση που επηρεάζει την κίνηση και με την ηλικία επέρχεται φθορά των αρθρώσεων. Το γόνατο είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη άρθρωση και η φθορά του, επιφέρει πόνο, αστάθεια και περιορισμό βαδίσεως. Στο τελικό στάδιο της πάθησης, όπου ο πάσχων έχει συνεχές άλγος και αδυναμία βαδίσεως πλέον των 200 – 300 μέτρων, η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.

Το χειρουργείο συνίσταται, στη διόρθωση του άξονος βαδίσεως και αλλαγή της φθαρμένης επιφάνειας του γόνατος. Σήμερα, με την ανάπτυξη ειδικών λογισμικών και την ύπαρξη τρισδιάστατων εκτυπωτών, η χειρουργική τεχνική έχει αλλάξει κάνοντας ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός.
Η ορθοπεδική ομάδα που διενεργεί τις πρωτοποριακές αυτές επεμβάσεις στο American Medical Center, έχει πιστοποιήσει τον αξονικό τομογράφο του AMC για τις ειδικές προεγχειριτικές μετρήσεις και αντιμετωπίζει πλέον χειρουργικά την αρθρίτιδα των γονάτων.

Η σύγχρονη αυτή μέθοδος χαρακτηρίζεται ως «έξυπνη» ολική αρθροπλαστική γόνατος, η οποία συνδυάζει ρομποτική ακρίβεια στην τοποθέτηση του μοσχεύματος με ταυτόχρονη μείωση του χειρουργικού χρόνου, καθότι όλοι οι υπολογισμοί για το μέγεθος και τη θέση της ολικής αρθροπλαστικής γίνονται προ του χειρουργείου. Αυτό καθίσταται εφικτό με την κατασκευή και χρήση εξατομικευμένων οδηγών τοποθετήσεώς της.

Το «έξυπνο γόνατο» προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • ρομποτική ακρίβεια
  • μείωση του χειρουργικού χρόνου κατά 40% χωρίς απώλεια αίματος
  • άμεση βάδιση με πλήρη φόρτιση
  • κάμψη γόνατος 100 – 110 μοίρες άμεσα μετεγχειρητικά
  • παραμονή στο νοσοκομείο 3 – 4 ημέρες
  • μειωμένο κόστος συγκρινόμενο με άλλες ρομποτικές τεχνικές