Πρόγραμμα Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης

Απο τη 1η Σεπτεμβρίου, άρχισε να λειτουργεί στο AMC/AHI, το Κέντρο Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης. Το πρόγραμμα Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης αποτελεί το πρώτο στο είδος του πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται εντός νοσοκομειακών εγκαταστάσεων, παρακολουθείται από ομάδα ειδικών επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, παρέχοντας τη μέγιστη ασφάλεια στους ασθενείς και το οποίο λειτουργεί βάσει των απαιτούμενων διεθνών προτύπων. Επιπρόσθετα είναι το μοναδικό πρόγραμμα στο οποίο γίνεται εκτίμηση της κατάστασης του ασθενή πριν και κατά τη διάρκεια του, ούτως ώστε να γίνεται αναπροσαρμογή των ασκήσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο.Οι ασθενείς που μπορεί να ενταχθούν είναι άτομα με καρδιολογικά προβλήματα, ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα, διαβητικοί, παχύσαρκοι κλπ. Συμπληρωματικά μπορεί να γίνει εξατομικευμένο πλάνο διατροφής, άσκησης και φαρμακευτικής αγωγής.