Στο American Medical Center ο διακεκριμένος Πνευμονολόγος Δρ. Μιχάλης Ροβανιάς

Το American Medical Center στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των επιστημονικών του ομάδων με άρτια καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό, ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον διακεκριμένο Πνευμονολόγο – Φυματιολόγο Δρ. Μιχάλη Ροβανιά.

Ο Δρ. Μιχάλης Ροβανιάς, μέλος EABIP, ERS, SLMF (Sweden), ESMO, SIM (Sweden) ο οποίος εντάχθηκε στην επιστημονική ομάδα του American Medical Center έχει μεγάλη εμπειρία ως πνευμονολόγος – φυματιολόγος με εξειδικεύσεις στην επεμβατική πνευμονολογία και ογκολογία θώρακος και διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση, καθώς εργάστηκε για 12 περίπου χρόνια σε πανεπιστημιακά μεταξύ άλλων νοσοκομεία της Σουηδίας.

Μετά από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του πρώτα ως ειδικός παθολόγος και μετά ως πνευμονολόγος – φυματιολόγος, ο Δρ. Ροβανιάς εξειδικεύτηκε στην επεμβατική πνευμονολογία και παράλληλα στην ογκολογία του θώρακα. Εργάστηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Lund και ακολούθως ως επιμελητής Α και μετέπειτα ως διευθυντής πνευμονολογίας και ογκολογίας θώρακος στο BLS Teaching Hospital of Karlskrona στη Νότια Σουηδία.

Διετέλεσε μέλος πολυθεματικών ομάδων για την αντιμετώπιση  και θεραπεία σοβαρών πνευμονολογικών νοσημάτων και κακοηθειών του πνεύμονα και του υπεζωκότα. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής δημιουργίας και έγκρισης χημικοθεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ο Δρ. Ροβανιάς συμμετείχε σε κλινικές δοκιμές νέων αντικαρκινικών θεραπειών, ενώ επικεντρώθηκε στην επεμβατική πνευμονολογία για πιο στοχευμένη διερεύνηση και μετέπειτα θεραπεία των κακοηθειών του πνεύμονα και υπεζωκότα.