Συνέντευξη Δρ. Άστρα και Δρ. Γεωργιάδη στο ‘Ομικρον