Dr. Themelis Christos
Dr. Toumba Meropi
Dr. Tryfonides Christos
Dr. Tsaggaridou Niovi
Dr. Tsirelis Athanasios
Dr. Tzanis Spyros, MD