Γρανίτσας Νίκος

Ειδικότητα
Χειρούργος Ορθοπεδικός
Πανεπιστήμιο

Ιατρική Σχολή Αθηνών, Ελλάδα

Πρακτική

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής (ΚΑΤ)

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Πρώην υπάλληλος στο NHS, UK

Πιστοποιήσεις

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο, UK
Κυπριακός Ιατρικός Σύλλογος

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Χέρι, άκρος πόδας, αντικατάσταση/ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος και τραύμα

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 634
Φαξ: + 357 22 476 640
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.greekorthopaedic.gr