Το όραμά μας είναι να είμαστε ένα κέντρο αριστείας όπου στους ασθενείς μας θα δίνεται η υψηλότερη ποιότητα ιατρικής φροντίδας. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται , συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων/ασθενειών που σχετίζονται με κάθε ειδικότητα, τα διαγνωστικά τέστ και επεμβάσεις που παρέχονται στο κέντρο καθώς και τους γιατρούς για κάθε ειδικότητα.