Μιχαηλίδης Κώστας, MBBS(UK), MRCP(UK)

Ειδικότητα
Νευρολόγος
Πανεπιστήμιο

Imperial College School of Medicine, London, UK.

Πρακτική

Lincoln Medical Center, New York City (affiliate of Weill Medical College of Cornell University).

Ειδικότητα

Neurology, Boston University Medical Center

Υποτροφία

Epilepsy and Neurophysiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School.

Πιστοποιήσεις

Diplomate of the American Board of Neurology (ABPN)

Member of  the Royal College of Physicians of the UK (MRCP (UK))

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Epilepsy, General Neurology

Επιτεύγματα
President of the Cyprus Neurological Society
Senior Lecturer St George’s University Medical School Program at the University of Nicosia, Cyprus
Lecturer in Neurology, Physiotherapy Program , European University, Cyprus
Cyprus Representative at the World Federation of Neurology (WFN)
Member, International League Against Epilepsy (ILAE)
Secretary, Cyprus Neurological Society
Treasurer, Cyprus Epilepsy Society
Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Γραφείο: 111
Τηλ: + 357 22 476 679
Φαξ: + 357 22 476 639
Email: [email protected]