Παφίτου Νίκη, MD

Ειδικότητα
Εντατικολογία, Λοιμωξιολογία
Πανεπιστήμιο

Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα.

Πρακτική

Παθολογία, Wright State University, Dayton, Ohio, USA.

Ειδικότητα
 • Ειδικότητα στην Παθολογία, Wright State University, Dayton, Ohio, USA.
 • Εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, University of Texas at Houston/MD Anderson Cancer   Center, Houston, Texas, USA.
 • Εξειδίκευση στην Εντατικολογία, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA.
Υποτροφία
 • Infectious Diseases Fellowship, University of Texas at Houston/MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA.
 • Critical Care Medicine Fellowship, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA.
Πιστοποιήσεις
 • Board certified, American Board of Internal Medicine in Internal Medicine.
 • Board certified, American Board of Internal Medicine in Infectious Disease.
 • Board certified, American Board of Internal Medicine in Critical Care Medicine.
 • Fellow, Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, Internal Medicine.
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Παράγοντες κινδύνου για διεισδυτικές μυκητιακές λοιμώξεις σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, λοιμώξεις από πολυανθεκτικά βακτήρια. Μικροβιακή ανθεκτικότητα, ορθολογική διαχείριση αντιβιοτικών, πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών ελέγχου λοιμώξεων, ανάπτυξη κατευθυντηρίων οδηγιών χρήσης αντιβιοτικών.

Επιτεύγματα
 • Μέλος, Εκπρόσωπος Κύπρου στο Συμβουλευτικό Σώμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων ( ECDC Advisory Forum).
 • Εθνικό Σημείο Αναφοράς Κύπρου για τη Μικροβιακή Ανθεκτικότητα. και Εκπρόσωπος Κύπρου για τη Μικροβιακή Ανθεκτικότητα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων.
 • Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Αντιβιοτικών ( ΕΕΑ).
 • Συντονιστής Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Μικροβιακής Ανθεκτικότητας.
 • Συντονιστής ετήσιας εκστρατείας Ευρωπαϊκής Μέρας Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά στην Κύπρο.
 • Συντονιστής ομάδας εργασίας ΕΕΑ για συγγραφή πρωτοκόλλων περιορισμού χρήσης αντιβιοτικών.
 • Συντονιστής ομάδας εργασίας ανάπτυξης Εθνικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών Ελέγχου Λοιμώξεων.
 • ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 • Συγγραφή της Εθνικής Στρατηγικής Κύπρου για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Ανθεκτικότητας.
  Συγγραφή/συν-συγγραφή Εθνικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών  Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων Κύπρου.
 • Συγγραφή (και εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης) της Ετήσιας Έκθεσης του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Μικροβιακής Ανθεκτικότητας.
 • Συγγραφή κεφαλαίων της Εθνικής Στρατηγικής Κύπρου για την Αντιμετώπιση της Φυματίωσης: με Πρόληψη και έλεγχος μετάδοσης της φυματίωσης, εμβολιασμός με BCG.
Δημοσιεύσεις

Paphitou NI. 
Antimicrobial resistance: action to combat the rising microbial challenges. Int J Antimicrob Agents. 2013 Jun;42 Suppl:S25-8. Review.
Paphitou NI, Ostrosky-Zeichner L, Rex JH.
Rules for identifying patients at increased risk for candidal infections in the surgical intensive care unit: An approach to developing practical criteria for systematic use in antifungal prophylaxis trials. Med Mycol. 2005 May;43(3):235-43.
Paphitou NI, Ostrosky-Zeichner L, Paetznick VL, Rodriguez JR, Chen E, Rex JH.
In Vitro Antifungal Susceptibilities of Trichosporon species. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2002, 46;(4): 1144-1146.
Paphitou NI, Barnett BJ.
Solitary Parietal Lobe Histoplasmoma Mimicking a Brain Tumor.Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2002, 34;(3): 229-232.
Paphitou NI, Ostrosky-Zeichner L, Paetznick VL, Rodriguez JR, Chen E, Rex JH.
In Vitro Activity of Investigational Triazoles against Fusarium: Effects of Inoculum size and Time of Reading on Broth Microdilution Susceptibility Test Results. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2002, 46;(10): 3298-3300.
Paphitou NI, Rolston KV.
Agrobacterium Radiobacter Bacteremia: Report of a Case and Literature Review of Agrobacterium Infections in Humans. Infection, 2003 Dec;31(6):421-4.
Nannini EC, Paphitou NI, Ostrosky-Zeichner L.
Peritonitis Due to Aspergillus and Zygomycetes in Patients Undergoing Peritoneal dialysis: Report of 2 Cases and Review of the Literature. Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases, 2003 May;46(1):49-54.

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Tel: + 357 22 476 899
Φαξ: + 357 22 322 660
Email: [email protected]