Είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με την αναισθησία και τα αναισθητικά. Στόχος του είναι να ελαχιστοποιήσει τον πόνο και να μεγιστοποιήσει την περιεγχειρητική άνεση σε ασθενείς σε κλινικό περιβάλλον.


Εαν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον από τους αναισθησιολόγους παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο + 357 22 476 777.

Ειδικότητες