Ασχολείται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των οξέων και χρόνιων νεφρικών νοσημάτων  και των επιπλοκών τους,  τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, τη ρύθμιση των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας, την ομοιόσταση του ύδατος στον οργανισμόκαι τη διαχείριση ασθενών υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση και μετά από μεταμόσχευση νεφρού.


Ασθένειες και Παθήσεις:

 • Οξεία νεφρική βλάβη
 • Χρόνια νεφρική νόσος πολλαπλής αιτιολογίας (π.χ. διαβητική νεφροπάθεια,  υπερτασική νεφροσκλήρυνση, κληρονομικές νεφροπάθειες, πρωτοπαθείς σπειραματοπάθειες)
 • Καρδιο-νεφρικό σύνδρομο
 • Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας)
 • Τελικό στάδιο νεφρικής νόσου με ανάγκη για υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας (παρακολούθηση ασθενών υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση, με προηγηθείσα μεταμόσχευση νεφρού)
 • Αρτηριακή Υπέρταση (Ιδιοπαθής/Δευτεροπαθής)

Διαγνωστικά Τεστ και Επεμβάσεις:

 • Βιοψία γηγενούς νεφρού και νεφρικού μοσχεύματος
 • Μέθοδοι Συνεχούς Κάθαρσης
 • Μέθοδοι διακοπτόμενης κάθαρσης
 • Πλασμαφαίρεση
 • Εξασφάλιση προσωρινής αγγειακής προσπέλασης ( τοποθέτηση κεντρικού φλεβοκαθετήρα) για σκοπούς αιμοκάθαρσης
 • Υπερηχογράφημα νεφρών

Ειδικότητες