Παθήσεις/Ασθένειες

  • Ωτίτιδες(οξείες μέσες- χρόνιες- χολοστεατωμα), όγκοι έξω – μέσου ωτός.
  • Διαταραχές ισορροπίας, βαρηκοΐες, σύνδρομο νόσου meniere.
  • Παθήσεις ρινός όπως ιγμορίτιδα-μετωπιαία κολπίτιδα-σφυνοειδίτιδα- πολύποδες ρινός-καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι.
  • Παθήσεις λάρυγγα όπως πολύποδες, θηλώματα, CA φωνητικών χορδών και παραλύσεις φωνητικών χορδών.
  • Παθήσειςτραχήλου, σιαλογόνων αδένων.

Διαγνωστικά τεστ και Επεμβάσεις

Tονικό ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα, ακουστικά αντανακλαστικά ομόπλευρα και κόντρα.
Έλεγχος αιθουσονωτιαίων αντανακλαστικών και αυτόματου νυσταγμού.

Α.    Ωτοχειρουργικές επεμβάσεις

Τυμπανοπλαστικές (Lateral Tympanoplasty)
Χρόνιες ωτίτιδες – Χολοστεάτωμα
Προωτιαία συρίγγια
Ωτοσκλήρυνση
Κοχλιακά εμφυτεύματα

Β. Ρινολογικές επεμβάσεις
Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος
Χειρουργική κογχών με υπερήχους ή ραδιοσυχνότητες ή Saver
Ενδοσκοπική Χειρουργική ρινός για πολύποδες ή νεοπλάσματα
Ατρησία ρινικών χοανών ενδοσκοπικά
Αντιμετώπιση ροχαλητού και Υπνικής Άπνοιας

Γ. Λαρυγγολογικές επεμβάσεις
Μικρολαρυγγοσκόπηση
Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων – κομβίων
Κακοήθεις παθήσεις
Χορδεκτομή
Τμηματική λαρυγγεκτομή
Ολική λαρυγγεκτομή

Δ. Επεμβάσεις σιαλογόνου αδένος
Λιθιάσεις υπογναθίου
Όγκοι παρωτίδος
Βατράχιο

Ε. Χειρουργικές επεμβάσεις Τραχήλου

Συγγενείς κύστεις τραχήλου
Συγγενείς κύστεις μέσης γραμμής
Λεμφαδενικός καθαρισμός
Θυρεοειδεκτομή

ΣΤ.  Παιδιατρικές ΩΡΛ επεμβάσεις 
Ώτοχειρουργική
Αδενοτομή
Αμυγδαλεκτομή
Τυμπανοτομή με τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
Ατρησία χοανών
Συρίγγια προωτιαία
Κύστεις θυρεογλωσσικού πόρου
Συγγενείς βραγχιακές κύστεις τραχήλου
Βατράχιο

Ειδικότητες